/ Възможно ли е варенето на скарата?

Мога ли да накарам каната за скариди

И така, можете. Просто не разбирате защо имате нужда от чайник в Париж), с желязо, повече или по-малко ясно.

Просто не разбирате защо се нуждаете от чайник в Париж)

и как е Парижът различен от другите градове?

Просто легни на тротоара и тихо умре. )

Също така бях сигурен, че пътното желязо може да се носи в ръчен багаж, а на летището в Карлови Вари преди 2 години те не го отнеха. Въпросът е дали това е отделен разговор, но фактът остава.

Остава опцията за студено оръжие, като за ножици за маникюр с острие от 15-20 мм.

Мисля, че желязото като студена стомана е много по-ефективно от ножиците за маникюр :-))

Знам човек, който по лична проверка поиска да постави желязото в багажа си

Странно, това не е пронизващ и режещ предмет.

Въпреки всичко може да бъде. Самият той никога не е боракс и нямам такова желязо. Просто се опитвам да си взема дрехите.

Но без проблеми. За чайници, като че ли не шаран.

Също така се чете: